Teamleider Beheer & Onderhoud

De afdeling Wegen & VTH is op zoek naar een teamleider Beheer & Onderhoud.

Wat ga je doen?

Op inspirerende en coachende manier zorg jij dat ieder teamlid het beste uit zichzelf haalt. Je hebt oprechte aandacht voor de mens achter de medewerker waarmee je een vertrouwde werksfeer creëert. Als teamleider weet jij de belangen en resultaten van jouw team samen te brengen met die van het waterschap. Zo bouwen we aan een toekomstbestendig waterschap waar iedereen zich thuis voelt en de organisatiedoelen worden behaald. 

 • Je ziet waar gewonnen kan worden op persoonlijke en teamontwikkeling en stuurt op een sterke samenwerking binnen het team en andere afdelingen;
 • je voert tijdig de ambitie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken, waarbij je de medewerkers stimuleert, uitdaagt en enthousiasmeert;
 • je volgt samen met de personeelsadviseur kort- en lang ziekteverzuim proactief op;
 • op basis van het afdelings- en door jou opgestelde teamjaarplan maak jij afspraken met je team over de gewenste doelen en resultaten; 
 • je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de (afdelings)begroting, managementrapportages en bewaakt je teambudget op basis van de PDCA cyclus;
 • je bent het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en afnemers, je informeert derden over ons beleid en projectuitvoering;
 • met jouw afdelingshoofd bepreek je de teamresultaten, de voortgang van lopende projecten en jouw visie op het beleid;
 • je volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en betrekt je team bij mogelijke gevolgen;
 • je werkt samen met collega's vanuit de ondersteunende diensten zoals P&O.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Salaris varieert tussen € 4.048,- tot max. € 5.602,-per maand en is afhankelijk van ervaring;
 • een jaarcontract met uitzicht op vast dienstverband;
 • 20 vakantiedagen en flexibele werktijden. Zo kan je werken tussen 07.00 en 19.00 uur;
 • een 36-urige werkweek (fulltime);
 • boven op je salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB). Dit is 21% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf waar je het aan besteedt, bijvoorbeeld voor extra vakantiedagen of dat je het laat uitbetalen;
 • daarnaast krijg je ook een Persoonsgebonden Basis Budget (PBB) van € 6.000,- per vijf jaar, dat je in kunt zetten voor vitaliteit en loopbaanontwikkeling;
 • wij zijn met ons kantoor naast het treinstation van Middelburg uitstekend bereikbaar met het OV. Heb je werkafspraken? Dan zijn er altijd bedrijfsauto’s beschikbaar;
 • ook krijg je een laptop, iPad en iPhone.

Wie ben jij?

 • Je hebt een hbo-opleiding, mocht je enkele jaren werkervaring als teamleider hebben dan is dit een pré;
 • je hebt kennis van en grote interesse in het vakgebied waarvoor je solliciteert;
 • je verdeelt je aandacht gemakkelijk over veel verschillende onderwerpen en verliest daarbij het grotere plaatje niet uit het oog;
 • je voelt mensen goed aan en weet hoe je hun motivatie aanspreekt en activeert om zowel de persoonlijke als de organisatiedoelen te behalen;
 • je weet een cultuur van vertrouwen en openheid te creëren waarmee je een hecht team met een hoge mate van verantwoordelijkheid ontwikkelt;
 • je hebt gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

Wie zijn wij?

Waterschappers zijn doeners. Met de voeten -soms letterlijk- in de klei. Iedere Zeeuw is dagelijks afhankelijk van ons werk. En onze rol krijgt nog meer impact als je kijkt naar de enorme uitdagingen door klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging en beschikbaarheid van zoetwater. Om Zeeland veilig te houden en het welzijn van haar inwoners te waarborgen, zoeken wij collega’s die mee willen bouwen aan onze prachtige provincie. Word jij ook een waterschapper? 

Afdeling Wegen & VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving)
Wij zijn naast waterbeheerder ook wegbeheerder; een bijzondere taak in vergelijking met andere waterschappen. Verkeersveiligheid staat voorop bij het onderhoud van de 4.000 km aan plattelandswegen met zijn vele soorten aan verkeersdeelnemers (snel, langzaam, groot en klein). Wegen en fietspaden en bomen, struiken en gras worden door medewerkers geïnspecteerd en onderhouden. Vanuit het kantoor maken specialisten plannen voor de verkeersveiligheid en bereikbaarheid. Het waterschap voelt ook een belangrijke verantwoordelijkheid over biodiversiteit en ecologisch beheer, dus het maaien gebeurt weloverwogen. Ook gladheidbestrijding hoort bij het goed beheren van de wegen. Om het werk goed uit te voeren wordt gebruik gemaakt van vastgestelde netwerken voor auto-, fiets- en landbouwverkeer en wordt uitgegaan van het beleid zoals opgenomen in de beleidsnotitie verkeersveiligheid. 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is een nieuw gevormde combinatie van drie vormen van dienstverlening die ondersteunend zijn aan de gehele organisatie. Voor verschillende activiteiten rondom het  watersysteem of waterkeringen is een watervergunning nodig. Voorbeelden daarvan zijn het onttrekken van grondwater, een duiker in een sloot leggen of een huis bouwen bij een dijk. Ook geldt dit voor een agrariër of glastuinbouwer die gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen en rekening moet houden met teeltvrije zones. In dergelijk situaties moet dit worden gemeld.  

De teamleider is verantwoordelijk voor het via een procesmatige aanpak realiseren van het planmatig en risicogestuurd beheer en onderhoud van wegen, wegbermen en groen. Sommige werkzaamheden worden zelf uitgevoerd, andere door aannemers, waarbij toezicht wordt gehouden door medewerkers van het team. Op dit moment werkt het team in zes regio’s. Per regio is er een opzichter die diverse kantonniers aanstuurt. In totaal werken hier 32 mensen. Voldoende kennis van assetmanagement is van belang.

Procedure

Deze vacature staat open bij het externe bureau Crown Gillmore, telefoonnummer 033 – 28 58 700. Meer informatie of solliciteren kan via deze link
 

Ga terug naar de vacaturepagina