Update: Geen duidelijke oorzaak vissterfte Otheense Kreek Terneuzen

08 sep 2017

Ook na onderzoek blijft het onduidelijk waaraan honderden vissen in de Otheense Kreek in Terneuzen zijn dood gegaan. Door het analyseren van watermonsters heeft het waterschap  onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vissterfte. Uit de resultaten van dit onderzoek komt geen specifieke stof naar voren die de oorzaak kan zijn van de vissterfte. Het waterschap gaat er daarom vanuit dat het natuurlijke verschijnsel ‘omkering’ het meest waarschijnlijk is.

Advies aan bewoners

Nadat de gemeente Terneuzen de dode vissen heeft opgeruimd, zijn geen dode vissen meer aangetroffen. Het advies om contact met het water uit de Otheense Kreek te vermijden wordt dan ook ingetrokken. Wel adviseren waterschap en gemeente om alert te blijven op hoe het water er uitziet en/of ruikt voordat mensen zelf of hun hond een duik (laten) nemen in de Otheense Kreek.

Wat is omkering?

De meest voor de hand liggende oorzaak is het natuurlijke verschijnsel omkering. Hierbij mengt de afgekoelde bovenlaag van water met de onderste warme en vaak zuurstofloze laag van water. Hierdoor kan het water plaatselijk korte tijd zuurstofloos zijn waardoor vissterfte ontstaat. Het waterschap leek deze optie in eerste instantie onwaarschijnlijk omdat zaterdag het zuurstofgehalte in het water van de metingen in orde was. Ook de kenmerkende rotte eierenlucht is door medewerkers van het waterschap niet waargenomen. Deze symptomen zijn wel waargenomen in het uitwateringskanaal ten noorden van de Otheense Kreek.

Uitkomsten onderzoek waterkwaliteit

Door het nemen van watermonsters is de aanwezigheid van verschillende stoffen onderzocht. Het onderzoek van de watermonsters heeft een aantal oorzaken van de vissterfte kunnen uitsluiten. De onderzoeksresultaten tonen aan dat blauwalg, botulisme, gewasbeschermingsmiddelen of een overstort niet de oorzaak kan zijn. Omdat er in de Otheense Kreek geen nieuwe gevallen van vissterfte zijn, doet het waterschap geen nader onderzoek.

 

Geluk bij een ongeluk, het waterschap denkt dat niet alle vissen, maar een relatief klein deel van de vissen uit de Otheense Kreek is dood gegaan. Uit eerder onderzoek blijkt dat het aantal aanwezig vis vele malen hoger is dan dat er nu dood gevonden is.