akkerrand

Tom van der Meer

 BBB

 Tom van der Meer

 tom.vandermeer@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Bestuurslid VV Kapelle (onbezoldigd)
  •  NFO Nederlandse Fruittelersorganisatie Zoetermeer (bezoldigd)