Tijdelijke verkeershinder Eindewege

10 jun 2021

Om het watersysteem toekomstbestendig te maken, voeren we werkzaamheden uit aan de Nijverheidsstraat en Arendstraat in Eindewege. De sloot langs deze straten wordt verbreed, er worden nieuwe duikers aangelegd en een nieuwe sloot gegraven. Een duiker is een betonnen buis die onder de weg ligt om sloten met elkaar te verbinden. Zo kan overtollig water sneller worden afgevoerd en kan er beter gestuurd worden op het gewenste waterpeil in sloten. 

Om de werkzaamheden veilig uit te voeren, wordt tijdelijk de weg afgesloten. Ter plaatse worden omleidingsroutes aangegeven: 

  • De Arendstraat is afgesloten vanaf 14 t/m 18 juni tussen huisnummer 19A en de Noordweegseweg. De woningen aan de Arendstraat blijven bereikbaar vanaf de Nieuwe Rijksweg N664.
  • De Nijverheidsstraat is afgesloten vanaf 21 t/m 25 juni tussen de Ambachtsweg en het eerstvolgende kruispunt Nijverheidstraat (ter hoogte van huisnummer 30). 

De nieuwe sloot wordt na de zomervakantie, in de periode vanaf eind augustus/september gegraven. Deze graafwerkzaamheden worden voornamelijk vanaf de landbouwpercelen uitgevoerd. Heeft u vragen, neem dan contact op met Marc Serier van waterschap Scheldestromen, telefoon 088-2461000.