Test inzet speurhonden bij bestrijding muskusratten

15 okt 2020

Afgelopen dagen testte waterschap Scheldestromen de inzet van speurhonden bij de bestrijding van muskusratten. De graafgrage muskusratten vormen al decennia lang een bedreiging voor de waterveiligheid. De gangen die ze graven brengt de stabiliteit van dijken, oevers en wegen in gevaar. Ook kan er een grote hoeveelheid grond in de waterloop terecht komen waardoor de waterafvoer stremt. 

Om de populatie van deze uitheemse diersoort uiteindelijk naar nul te brengen, testen muskusrattenbestrijders verschillende hulpmiddelen. Vooral wanneer de populatie kleiner wordt, zijn de laatste exemplaren moeilijk te vinden. In een proef gecoördineerd vanuit de Unie van Waterschappen wordt er landelijk onderzocht welke innovatieve hulpmiddelen ingezet kunnen worden zoals de inzet van drones, e-dna en speurhonden. 

Foto onderschrift: Speurhond Hunter zoekt vanaf de boot naar verse sporen van een muskusrat.