Technisch adviseur beoordelen waterveiligheid

Bouw mee aan de basis van de Zeeuwse waterveiligheid

Bedrijfsinformatie

Standplaats: Middelburg                
Salarisindicatie: Minimaal € 3.256,- en maximaal € 4.500,- bruto per maand (10) + 20% IKB van dat salaris
Opleidingsniveau: Hbo/wo
Dienstverband: vast
Aantal uren per week: 36

Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. 
Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook? 
Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen!
 

Functie

Beoordelen van de waterkeringen (inclusief de kunstwerken) volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) op de nieuwe (veiligheids-)normering.

Wat zijn jouw werkzaamheden?
•    Je voert de wettelijke beoordeling van de waterkeringen uit volgens het wettelijk
beoordelingsinstrumentarium (WBl) en het ontwerpinstrumentarium (Ol), handleidingen,
achtergrondrapporten en programmatuur voor dijk-, duin- en kunstwerkberekeningen.
•    Je levert input voor de Veiligheidsanalyses als voorbereiding van een HWBP-project.
•    Je past het WBI en het Ol toe.
•    Je werkt met programma’s als Riskeer, Hydra NL, Morphan en het SOS-ondergrondmodel.
•    Je analyseert de stabiliteit van waterkeringen met D-Geo Stability en eventueel met meer specialistische tools zoals Plaxis (2D/3D) en grondwaterstromingsmodellen.
•    Je werkt met probabilistische systematiek waarop het huidige beoordelen is gebaseerd.
•    Je begeleidt geotechnisch onderzoek en analyseert de grondparameters die in het werkgebied van Scheldestromen voorkomen. Deze pas je toe in analyses van stabiliteit en piping.
•    Je definieert scenario's om onzekerheden in ondergrond en grondparameters te
verdisconteren.
•    Je analyseert risico’s voor waterkeringen veroorzaakt door externe factoren, zoals windturbines en gebouwen.
•    Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven.
•    Je adviseert over gespecialiseerde vaktechnische aspecten op het gebied van beleid,
beheer en onderzoeksprojecten.
•    Je levert input voor de (veiligheids-)rapportage zorgplicht.
•    Je stelt notities en rapportages op.

Profiel

Wat breng je mee?
•    Je hebt een hbo- of wo werk- en denkniveau. Je beschikt over een diploma in de
richting van civiele techniek, het liefst met ervaring in de vakgebieden geotechniek en
waterveiligheid. 
•    Je bent in staat om logische verbanden te leggen en gegevens om te zetten in bruikbare
informatie.
•    Je legt gemakkelijk contacten en kunt goed samenwerken met collega’s en belanghebbenden.
•    Het schrijven van notities en rapportages gaat jou goed af en je kan denken in scenario’s.
•    Je hebt een goed analytisch vermogen en je hebt ervaring met technische rekenprogramma's. Affiniteit met het schrijven van scripts voor het structureren van benodigde invoergegevens is een pré.
•    Je hebt een proactieve werkhouding, bent doortastend en zelfstandig.

De afdeling Waterkeringen (WK)
Dé afdeling die gaat over planmatig beheer en onderhoud, ontwikkelen van beleid en vergunningverlening op het gebied van waterveiligheid. Met aandacht voor de omgeving, waarbij ruimte wordt geboden voor recreatief medegebruik. Je directe collega’s zijn onder andere bezig met:
•    Toetsen van de staat van de waterkeringen en kunstwerken aan de wettelijke normering.
•    Via een procesmatige aanpak invulling geven aan het planmatig en risico gestuurd beheer en onderhoud.
•    Voorbereiden van projecten voor versterking Hoogwater beschermingsprogramma (HWBP)
en groot onderhoud.
•    Adviseren over en toetsen van (ruimtelijke) planontwikkeling van derden.
•    Opstellen van een vergunningenkader en het beoordelen van vergunningaanvragen.
•    Opstellen en actueel houden van calamiteitenplannen.

Aanbod

Waar kun je op rekenen?
Het waterschap is een flexibele werkgever, waardoor je werk en privé goed kunt combineren. We kennen flexibele werktijden: je kunt werken tussen 7:00 en 19:00 uur. Ook bieden we goede faciliteiten om deels vanuit huis te werken, wat op dit moment het geval is. Binnen de organisatie is er een informele werksfeer waarbij je veel verantwoordelijkheden krijgt in het uitvoeren van je werk.

Wat bieden we nog meer? 
•    Je start met een jaarcontract. Bij goed functioneren wordt dit hierna omgezet in een vast dienstverband.
•    Bovenop het salaris ontvang je een Individueel Keuze Budget (IKB), dit is 20% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget laat uitbetalen.
•    Vergoeding woon-werk verkeer van € 0,19 per kilometer op declaratiebasis.
•    Wanneer je een dienstreis moet maken, zijn er auto’s van het waterschap beschikbaar.
•    Thuiswerkvergoeding van € 3,- per hele thuisgewerkte dag.
•    We werken zoveel mogelijk digitaal. Je krijgt daarom een laptop, iPad en iPhone 11 in gebruik.
•    Ruime scholingsmogelijkheden én een Persoonsgebonden Basis Budget van € 5.000,- per vijf jaar. Dit kun je inzetten voor vitaliteitsdoelen en voor loopbaanontwikkeling.
•    Een beoordelingssysteem waarbij je functioneren gekoppeld is aan salarisverhoging.
•    Collectieve zorgverzekering bij diverse zorgverzekeraars.
•    Aantrekkelijke pensioenregeling bij ABP pensioenfonds.
•    Een goede begeleiding en ondersteuning bij het inwerken.
•    Goede faciliteiten en ict ondersteuning om thuis te werken.
•    Een goed intranet en een intern social medium voor het delen van informatie.
•    Een fijn en modern open kantoor met bedrijfsrestaurant, naast het station in Middelburg.
•    Een actieve personeelsvereniging.
•    Een club voor medewerkers <35 jaar, om met elkaar in contact te komen en inspiratie op te doen.

Procedure

Nieuwsgierig?
Als je meer wilt weten over de functie, kun je contact opnemen met Anke van Hartevelt, Teammanager Waterkeringen team Beleid en Beheer. Telefoonnummer: 06-83224174

Voor vragen over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Yolanda van Leeuwen, medewerker PO. Telefoonnummer: 06-10422364.

De procedure
Je kunt je sollicitatiebrief en cv tot en met woensdag 28 april a.s. uploaden via de knop 'Solliciteren'. 
Een digitaal competentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

De gesprekken vinden plaats op woensdag 12 mei a.s.

Waterschap Scheldestromen zoekt graag zelf zijn kandidaten, dus deze vacature is géén uitnodiging tot acquisitie.