Strategienota

Na de verkiezingen van 20 maart 2019 heeft het nieuw gekozen waterschapsbestuur de ambities voor de komende vier jaar bepaald. Die gaan bijvoorbeeld over waterveiligheid, schoon water, duurzaamheid en de maximale stijging van belastingen. Deze ambities zijn vastgelegd in het Waterschapsprogramma “Scheldestromen klaar voor de toekomst!”.

Het waterschapsprogramma hebben we uitgewerkt in een strategie om de ambities te bereiken. Dat is onze strategienota. Je leest hierin onder meer welke doelen we per jaar willen behalen en wat dat betekent. Dit is voor ons het uitgangspunt voor het maken en uitvoeren van beleid, regels en andere plannen.

Download de Strategienota 2019-2023 (pdf, 1,3 mb).