Stand van zaken aanleg fietspad Roterijdijk

19 jul 2021

Al jarenlang praten we over de komst van een fietspad langs de Roterijdijk en Zuiddijk tussen Zierikzee en Dreischor. We begrijpen heel goed dat dorpsbewoners en schoolkinderen daar graag een fietspad willen. Als wegbeheerder willen we daar ook een fietspad om de verkeersveiligheid te vergroten. Omdat we in 2013 al zijn begonnen met de voorbereiding is het heel begrijpelijk dat men ongerust is, omdat er nog steeds geen direct zicht is op de uitvoering. We leggen graag uit hoe dat komt. 
 

De afgelopen jaren hebben we verschillende varianten voor het fietspad besproken. De veiligste optie ligt aan de noordzijde van beide dijken. Toen in 2019 de mogelijkheid zich voordeed om compensatiegrond aan te kopen, konden we eindelijk met die variant verder. Om die optie helemaal te realiseren hadden we echter nog meer grond nodig. Grond van Staatsbosbeheer, gemeente Schouwen-Duiveland en van vier particulieren. Met Staasbosbeheer en de gemeente hebben we afspraken gemaakt over de grond. Met de vier particulieren eigenaren zijn er tot nu toe meerdere gesprekken gevoerd. Om tot overeenstemming te komen kost veel tijd en corona zorgde er vervolgens ook nog voor dat het niet makkelijk was om met elkaar af te spreken en te onderhandelen. Inmiddels hebben alle partijen een aanbieding ontvangen.

Hoe staat het er dan nu voor?

Omdat de grondruil op vrijwillige basis is, moeten we goed kijken wat we als partijen voor elkaar kunnen betekenen. De  grondeigenaren hebben aanbiedingen ontvangen. We zijn  helaas nog niet tot overeenstemming gekomen.  Na overeenstemming kunnen we aan de slag met de voorbereiding van de uitvoering van het project. Dit pakken we niet eerder op, omdat we geen onnodige kosten willen maken, mocht het traject nog veranderen. 
Daar moeten we het volgende voor doen:
•    Het definitieve ontwerp uitwerken. 
•    Onderzoeken uitvoeren.
•    Vergunningen aanvragen.
•    Contractdocumenten en aanbestedingsprocedure opstellen.
•    Uitvoeringsperiode bepalen (dit kan niet in het najaar omdat landbouwers dan te veel last ondervinden van wegafsluitingen en omleidingen en de kans op vertraging als gevolg van het weer ook erg groot is).
Al deze onderdelen brengen veel voorbereiding en proceduretijden met zich mee, waardoor we verwachten dat we in voorjaar 2024 daadwerkelijk met de uitvoering kunnen starten. We doen er alles aan om snel te kunnen beginnen, maar eerst moet er overeenstemming zijn met de grondeigenaren.  

Onderhoud 

We zijn ons ervan bewust dat de staat van de wegen nu niet optimaal is. We houden de staat van de weg goed in de gaten. Tot de uitvoering zorgen we ervoor dat er bij schade klein onderhoud uitgevoerd wordt. Ook wijzen wij de eigenaren van de bomen langs de Roterijdijk (die niet in eigendom en beheer van het waterschap zijn) erop dat zij die moeten onderhouden. 

Informatiemoment

Zodra er overeenstemming is met alle grondeigenaren organiseren we in het najaar een bijeenkomst om belangstellenden te informeren over de stand van zaken en het ontwerp.