Slik op de weg

27 sep 2021

Wegbeheerders en brancheorganisaties waarschuwen voor slik op de weg!

Het is oogstseizoen. Landbouwers zijn volop bezig met het oogsten van hun producten. Tijdens het oogsten kan er slik (modder) op de weg komen. Met name de combinatie met het natte weer van nu kan dat voor gevaarlijke situaties zorgen. Het is belangrijk dat agrariërs ervoor zorgen dat de weg wordt schoongemaakt, maar ook dat weggebruikers hun snelheid aanpassen aan de situatie.

Dit jaar vragen de wegbeheerders en brancheorganisaties via verschillende communicatie kanalen meer aandacht voor situaties rondom landbouwverkeer in het oogstseizoen. Agrariërs en wegbeheerders werken samen om de veiligheid op de wegen te waarborgen. Ook als weggebruiker kan je hier aan bijdragen door op te blijven letten. Samen zorgen we voor verkeersveiligheid in oogsttijd.

Wat kan ik als weggebruiker doen?

Tijdens het oogstseizoen is het belangrijk om als weggebruiker in het buitengebied rekening te houden met slik op de weg. Het is vooral opletten tijdens natte periodes. Regen en mist kunnen verraderlijke verkeerssituaties opleveren en met slik op de weg wordt het nog belangrijker om je snelheid aan te passen aan de omstandigheden. In het buitengebied hebben we te maken met veel landbouwverkeer en slik op de weg is nooit 100% te voorkomen. Daarom is het belangrijk om altijd voorzichtig te rijden. Kom je slik op de weg tegen, laat dan je gas los en rij langzaam over het vervuilde stuk weg.

Wat kan een agrariër doen om de weg veilig te houden?

Om te voorkomen dat ongelukken plaatsvinden, hebben wegbeheerders, waaronder waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat en Provincie Zeeland, in samenspraak met belangenorganisaties zoals ZLTO en Cumela afspraken gemaakt. Hoewel agrariërs en loonbedrijven hun best doen om de weg schoon te houden, kunnen wegen toch vervuild raken. Daarom hebben de wegbeheerders met hen afgesproken dat zij waarschuwingsborden plaatsen als dit wel gebeurt. Zodra er toch onveilige situaties worden ontdekt, nemen de wegbeheerders maatregelen.

Aandachtspunten voor agrariërs die kunnen helpen om ongevallen te voorkomen:

  • Probeer ernstige vervuiling te voorkomen door slik van de wielen van de landbouwvoertuigen te verwijderen voordat de voertuigen de weg op gaan;
  • Zorg dat de vervuilde wegdekken zo snel mogelijk schoon gemaakt worden en er geen grote blokken klei in de bermen blijven liggen;
  • Neem contact op met waterschap Scheldestromen, Rijkswaterstaat of Provincie Zeeland als, ondanks bovenstaande maatregelen, toch een verkeersonveilige situatie dreigt te ontstaan. Zij kunnen dan besluiten om borden met een snelheidsbeperking en slipgevaar te plaatsen.

Gedeputeerde verkeersveiligheid en voorzitter ROVZ Harry van der Maas: “Wij streven naar optimale verkeersveiligheid op de Zeeuwse wegen, ook daar waar landbouwverkeer rijdt. Om dit te bereiken is het van belang dat wij als wegbeheerders alle weggebruikers vragen goed op te letten tijdens de oogstperiode. Zo zorgen wij voor een 100% verkeersveilig Zeeland.”

Marien Weststrate, lid van het dagelijks waterschapsbestuur, portefeuillehouder Wegen: “Zeker bij regenachtig weer tijdens de oogstperiode moeten weggebruikers opletten. Slik dat niet direct wordt opgeruimd of weg geborsteld wordt, kan levensgevaarlijk zijn als weggebruikers hun snelheid niet aanpassen. Zowel de agrariërs, loonwerkers en weggebruikers moeten bewust zijn en zich verantwoordelijk voelen voor de gevaren. Onze opzichters houden onze waterschapswegen goed in de gaten en waar nodig treden ze handhavend op. Samen moeten we onze wegen veilig houden.”

Hendrik Jan ten Cate, ZLTO: “Tijdens oogst werkzaamheden in het najaar kunnen wij overlast veroorzaken voor andere weggebruikers. Als we rekening met elkaar houden kunnen we er voor zorgen dat we samen de weg veilig houden.”

Tobias Barth, Cumela: “Tijdens de oogstwerkzaamheden is modder op de weg niet altijd te voorkomen. Daarom vragen wij begrip voor de werkzaamheden die verricht moeten worden. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid om de wegen veilig te houden.”

Meld een gevaarlijke situatie

Vindt u een situatie door modder op de weg onveilig? Geef het telefonisch door aan de wegbeheerder. Dan kunnen we direct actie ondernemen als dat nodig blijkt te zijn.

Provincie Zeeland: 0800-2034

Waterschap Scheldestromen: 088-2461000

Rijkswaterstaat: 0800-8002

Of bel naar de betreffende gemeente.