Schoon Water Zeeland

Schoon oppervlakte- en grondwater: dat is het doel van samenwerkingsproject Schoon Water Zeeland. Samen met land- en tuinbouwbedrijven, beheerders van openbaar groen en particuliere gronden, zoeken we naar oplossingen om minder of waar mogelijk helemaal geen chemische middelen te gebruiken. Schoon Water Zeeland is een initiatief van waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Evides Waterbedrijf, Vereniging Zeeuwse Gemeenten en de ZLTO. Dit project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Zeeland.

Meer informatie: