Schoon en voldoende water

Zuiveren van rioolwater

Soms is ons werk onzichtbaar. Sterker nog: als we ons werk niet goed doen, merkt u het pas. Zo lijkt het de normaalste zaak van de wereld dat uw afvalwater 'gewoon' wegstroomt via het afvoerputje. Voor ons begint het werk dan pas. Op onze 15 rioolwaterzuiveringen wordt 24 uur per dag het afvalwater gezuiverd. Met de nieuwste technieken en met oog voor duurzaamheid en energiebesparing.

Schoon en voldoende water in de sloot

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een overschot, een tekort of een vervuiling is. Er zijn echter dag en nacht mensen in de weer om dat zo te houden. Om poldergemalen te laten draaien, om stuwen te bedienen, om sloten te baggeren of te maaien. Alles om een watersysteem te krijgen dat tegen een stootje kan. Geen overbodige luxe met de klimaatverandering.

Lees meer over: