Schadeformulier

Heeft u schade als gevolg van werkzaamheden van het waterschap?
Vul dan dit formulier in:
schadeformulier waterschap Scheldestromen (pdf,64KB)

 

Stuur het ingevulde formulier zonder postzegel aan:

Waterschap Scheldestromen
afdeling Juridische Zaken
Antwoordnummer 700
4330 WB Middelburg