Saneren waterbodem stadshavens Goes

02 dec 2019

Vanaf januari 2020 werken gemeente Goes en waterschap Scheldestromen samen om de bodem van de Goese stadshavens schoon te laten maken. Op www.goes.nl/werkzaamhedenhavens vindt u hierover meer informatie.