Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland SAZ+

Samen voor een toekomstbestendige waterhuishouding

Klimaatverandering wordt steeds meer zichtbaar, we krijgen steeds meer te maken met (weers)extremen, denk aan kort hevig nat en langdurig droog. Om op deze bijzondere omstandigheden in te spelen richten we de Zeeuwse waterhuishouding toekomstbestendig in. In de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland + (SAZ+), werken Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides samen om uiteindelijk zo veel mogelijk schade door regenwater, rioolwater of droogte in stad en dorp te voorkomen. Dat doen we door waar mogelijk werkzaamheden op elkaar af te stemmen, te combineren of samen uit te voeren als het gaat om de inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening.

 

De SAZ+ richt zich op vier specifieke vakgebieden zoals hieronder in de infographic te zien: