R.P.M. (Ron) de Kort

 Partij van de Arbeid

 R.P.M. (Ron) de Kort

 ron.dekort@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Lid Overleg Platform Openbaar Vervoer (onbezoldigd)
  •  Lid Loket Vogelwaarde (onbezoldigd)
  •  Chauffeur buurtbus 9onbezoldigd)
  •  Plaatsvervangend Lid Commissie samenleving Gemeenteraad Hulst (onbezoldigd)