Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk (Dreischor)

Aanleiding

De Roterijdijk en de Zuiddijk liggen ten zuidwesten van Dreischor. Het waterschap is eigenaar en beheerder van de wegen op de beide dijken. De beide wegen vormen de verbinding tussen Schuddebeurs en Dreischor en de laatste schakel in de doorgaande route tussen Zierikzee en Dreischor. De beide wegen zijn onderdeel van het Kwaliteitsnetwerk Landbouwverkeer Zeeland. De intensiteit en samenstelling van het verkeer op de Roterijdijk en de Zuiddijk is dusdanig dat dit niet meer goed kan worden afgewikkeld op de beide wegen. Hierdoor komen met name de fietsers in de knel. Het passeren van auto-, landbouw-, en vrachtverkeer dwingt tot het gebruik van de bermen die hierdoor kapot zijn gereden. De beide wegen vragen daarnaast dringend om onderhoud. Daarnaast maakt ook het ontlasten van de kern Dreischor onderdeel uit van het plan. Om hiervoor te zorgen zal de Zuid Langeweg verbreed moeten worden en zal de aansluiting van de Zuid Langeweg en de Stoofweg heringericht moeten worden. De gemeente vindt een fietspad langs de beide dijken erg belangrijk en levert een financiële bijdrage aan de realisatie.


Projectonderdelen

Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
•    de aanleg van een fietspad langs de Roterijdijk en Zuiddijk tussen de aansluiting met Kloosterweg (N654) en de aansluiting met de Bogerdweg in Dreischor
•    het herinrichten van de aansluitingen van de Dreischorsedijk, Platteweg en Zuid Langeweg met de Roterijdijk en de Zuiddijk;
•    het aanpassen en verleggen van de rijbaan van de Zuiddijk tussen de aansluiting met de Platteweg en de oostelijke oprit van de Zuid Langeweg; 
•    het verbreden en overlagen van de Roterijdijk tussen de oprit van Roterijdijk 2 en de aansluiting met de Dreischorsedijk en het verbreden en overlagen van de Zuiddijk tussen de oostelijke oprit met de Zuid Langeweg en de bebouwde kom van Dreischor;
•    het verbreden en overlagen van de Zuid Langeweg tussen de aansluiting met de Zuiddijk en de aansluiting met de Stoofweg alsook de herinrichting van de aansluiting met de Stoofweg.

Doelstelling en projectresultaat

De fietsers worden met de realisatie van het fietspad gescheiden van het overige verkeer. Dit betekent een verbetering van de veiligheid. Daarnaast wordt het fietsen aantrekkelijker gemaakt en het fietsgebruik gestimuleerd. Ook het herinrichten van de aansluitingen met Dreischorsedijk, Platteweg en Zuid Langeweg betekent een verbetering van de veiligheid. Door het verbreden en overlagen van de Roterijdijk, de Zuiddijk en de Zuid Langeweg kan het verkeer veilig en comfortabel gebruik maken van de drie wegen. Door de aanpassing van de aansluiting van de Zuiddijk met de Zuid Langeweg, de verbreding van de Zuid Langeweg en de aanpassing van de aansluiting van de Zuid Langeweg met de Stoofweg wordt het mogelijk om het doorgaande verkeer dat in de huidige situatie door Dreischor rijdt om het dorp heen te leiden. Dit levert minder hinder en overlast op voor de bewoners van Dreischor.


Planning

Momenteel wordt het project voorbereid. De uitvoering is voorzien in 2024. 


Meer informatie

Op 24 mei 2022 is op uitnodiging van de dorpsraad in de openbare dorpsraadvergadering van Dreischor een toelichting gegeven op het project en het ontwerp. Hieronder vindt u de presentatie en de tekening die op deze avond zijn gepresenteerd. 


Presentatie (pdf, 2 mb)

Tekening (pdf, 36 mb)