Ron de Kort

Partij van de Arbeid

Ron de Kort

ron.dekort@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

*Lid OPOV (namens ZVKK)
*Chauffeur buurtbus
*Voorzitter/webmaster/campagnecoordinator PvdA afd Hulst
*Lid Werkgroep Ondersteuning Vluchtelingen Vogelwaarde (WOVV)