Robuuste watersystemen

Water is zo vanzelfsprekend dat het pas opvalt als er een tekort of een overschot is. Kortere periodes met hevige neerslag en langere periodes met droogte komen steeds vaker voor. Er zijn dag en nacht waterschappers in de weer om te zorgen voor een goed waterbeheer.

We streven naar ecologisch gezond water, het beperken van wateroverlast en een optimaal gebruik van het beschikbare water.

Onze watersystemen scheppen goede randvoorwaarden voor de verschillende functies. Dit gebeurt binnen de lokale mogelijkheden. Met een balans tussen de verschillende belangen, nu en in de toekomst. Samen met overheden, ondernemers en inwoners werken we aan een watersysteem dat tegen een stootje kan.

Ook de beschikbaarheid van zoetwater maakt integraal onderdeel uit van ons werk en beleid. In de uitwerking van beleid en projecten die voor een verbetering van de zoetwatervoorziening zorgen, brengen we de mogelijkheden  met de regio en belanghebbenden in beeld. De financiële verantwoordelijkheid in de uiteindelijke realisatie ligt bij de afnemer.

Lees meer over: