Rein van der Kluit

Rein van der KluitCDA

R.J. (Rein) van der Kluit

rein.vanderkluit@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Lid Raad van Toezicht Stichting Arq, Diemen (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting RPO, Hilversum (bezoldigd)
  • Bestuurslid Watersnoodmuseum, Ouwerkerk (onbezoldigd)
  • Voorzitter bestuur Internationaal Orgelconcours Haarlem (onbezoldigd)
  • Lid bestuur Certificeringsinstituut voor Orgeladviseurs (CIVO-Holland) (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Advies Delta Academy HZ (onbezoldigd)
  • Voorzitter bestuur St. J.P. Sweelinckprijs (onbezoldigd)