Registratie verkiezingspartijen en stellingenavond

08 nov 2018

Als een partij onder een bepaalde naam ('aanduiding') wil deelnemen aan de waterschapsverkiezingen, moet deze zich registreren bij waterschap Scheldestromen. Het registratieverzoek moet uiterlijk 24 december 2018 zijn ingediend bij het centraal stembureau van het waterschap in Middelburg. Partijen kunnen meedoen aan de stellingenavond op 18 december. Deze avond is een voorbereiding op stellingen die worden meegenomen in de digitale stemhulp van MijnStem. Iedere fractie mag die avond actief bijwonen met maximaal 2 personen. De avond wordt georganiseerd door Citisens en vindt om 19.30 uur plaats in het waterschapskantoor in Middelburg. Tijdens deze avond bespreken de partijen welke stellingen ze graag terug zien in de stemhulp. Partijen ontvangen eind november de officiële uitnodiging.

Vragen over de registratie, de stellingenavond of andere verkiezingszaken kunt u sturen naar:verkiezingen@scheldestromen.nl