Ralf Joosse

Natuurterreinen

ing. R. (Ralf) Joosse


ralf.joosse@scheldestromen.nl


 

Nevenfuncties:

  • Regiomanager Zuid-Hollandse Eilanden Natuurmonumenten
  • Bestuurslid Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland, Oost-Souburg