PWO Schouwen

Schouwen

Voor het gebied Schouwen zijn de onderzoeken gereed naar hoe het watersysteem in de huidige situatie functioneert. Die onderzoeken hebben we gedaan om ons watersysteem goed in kaart te brengen. We hebben de berekeningen uitgevoerd met behulp van computerrekenmodellen. Onze resultaten hebben we in het najaar van 2020 gedeeld met de streek door middel van interactieve kaarten in de webviewer. De resultaten zijn uiteindelijk verwoord in een peilbesluit en een watergebiedsplan voor gebied Schouwen, die op 15 december 2021 door de algemene vergadering zijn vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit Schouwen met de bijbehorende stukken hebben ter inzage gelegen van maandag 19 juli 2021 tot en met zondag 29 augustus 2021. Verder heeft van 3 januari 2022 tot en met 13 februari 2022 beroep open gestaan bij de rechtbank Zeeland West-Brabant voor het peilbesluit Schouwen.

Vastgestelde stukken: 

Peilbesluit Schouwen

Peilenkaart Schouwen

Hydrologisch Onderzoeksrapport Schouwen

Factsheets Schouwen

Watergebiedsplan Schouwen

 

Webviewer

In onderstaande webviewer zijn de kaarten te vinden die gepubliceerd zijn voor het ontwerp-peilbesluit. Reacties op de zienswijzen zijn niet meer verwerkt in de webviewer. De filmpjes en de kaarten kunt u inzien door op de link te klikken onder het gebied. In het instructiefilmpje leggen we uit hoe u de interactieve kaarten per (deel)gebied op onze website kunt raadplegen en leggen we uit wat er te zien is. De resultaten worden weergegeven op een interactieve kaart. Naast de kaartlagen die u aan en uit kunt vinken, kunt u ook een peilgebied aanklikken waarna u door kan klikken naar een document met alle detailinformatie uit de onderzoeken. Bij dit document leeswijzer Schouwen. 

Instructiefilm

Instructiefilm door Ryan Walhout-Verplanke

PWO Schouwen

Film toelichting onderzoek gebied PWO Schouwen door Janna Schoonakker

Kaarten PWO Schouwen