PWO Duiveland

Duiveland

Voor het gebied Duiveland zijn de onderzoeken gereed naar hoe het watersysteem in de huidige situatie functioneert. Die onderzoeken hebben we gedaan om ons watersysteem goed in kaart te brengen. We hebben de berekeningen uitgevoerd met behulp van computerrekenmodellen. Onze resultaten hebben we in het najaar van 2020 met de streek gedeeld door middel van interactieve kaarten in de webviewer. De resultaten zijn uiteindelijk verwoord in een peilbesluit en een watergebiedsplan voor gebied Duiveland. Deze zijn op 1 juli 2021 door de algemene vergadering vastgesteld. Het ontwerp-peilbesluit Duiveland, met de bijbehorende stukken, heeft van 15 februari 2021 tot en met 28 maart 2021 ter inzage gelegen. Verder heeft van 12 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 beroep open gestaan bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het peilbesluit Duiveland. 

Vastgestelde stukken

Peilbesluit Duiveland. 

Peilenkaart Duiveland. 

Hydrologisch Onderzoeksrapport Duiveland. 

Factsheets huidige situatie Duiveland.

Watergebiedsplan Duiveland

Webviewer 

In onderstaande webviewer zijn de kaarten te vinden die gepubliceerd zijn voor het peilbesluit. Reacties op de zienswijzen zijn niet meer verwerkt in de webviewer. De filmpjes en de kaarten kunt u inzien door op de link te klikken onder het gebied. In het instructiefilmpje leggen we uit hoe u de interactieve kaarten per (deel)gebied op onze website kunt raadplegen en leggen we uit wat er te zien is. De resultaten worden weergegeven op een interactieve kaart. Naast de kaartlagen die u aan en uit kunt vinken, kunt u ook een peilgebied aanklikken waarna u kunt doorklikken naar een document met alle detailinformatie uit de onderzoeken. Bij dit document hoort de leeswijzer Duiveland.

Instructiefilm door Ryan Walhout-Verplanke

PWO Duiveland

Film toelichting onderzoek gebied PWO Duiveland door Robin Dieleman

Kaarten PWO Duiveland