Projectenkaart

Waterschap Scheldestromen investeert jaarlijks vele miljoenen in Zeeland. Hoe dat gebeurt is in een speciale app te zien. Alle projecten staan op de kaart van Zeeland met uitleg erbij wat er precies gebeurt, hoe de voortgang is en wat het kost. De stippen laten de locatie zien en in de pop-up is alle informatie over het werk te lezen. De status laat zien of het project helemaal op schema ligt (groen), van schema dreigt af te raken (oranje) of niet meer op schema ligt (rood). Iedere maand verversen we de gegevens zodat altijd de actuele stand van zaken te zien is.

De app is beschikbaar voor iPad en te downloaden in de appstore. Of klik op de volgende koppeling: download projectenkaart. De kaart is ook te zien door te klikken op de link projectenkaart.