Projecten wegen

Projecten wegen

Elk jaar voeren we werkzaamheden uit aan onze wegen om ervoor te zorgen dat u veilig van A naar B kunt rijden. Jaarlijks hebben we ook verschillende grotere projecten zoals het aanleggen van fietspaden.

Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk

In 2024 leggen we dit fietspad aan. We werken nu hard aan de voorbereidingen.

Bunkerpad en Zwaanweg

Twee fietspaden die steeds intensiever gebruikt worden en daarom verbreed moeten worden.

Verkeersmaatregelen voor TenneT

Veel van de nieuwe elektriciteitsmasten komen langs onze wegen. De werkzaamheden gaan gepaard met verkeersmaatregelen.

Herinrichting Wijkhuisweg

Het waterschap richt de Wijkhuisweg opnieuw in zodat het voor iedereen veiliger wordt.

Fietspad Vlake

Het waterschap legt een fietspad aan bij Vlake. De werkzaamheden in de omgeving worden door alle overheden gecombineerd om overlast te beperken.

Aanleg fietspad Kortgene-Colijnsplaat

Fietsers krijgen een veiligere plek op een vrijliggend fietspad naast de doorgaande weg

Herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg

Een samenwerking tussen waterschap, gemeente Veere en DNWG

Fietspad Kattendijksedijk

Een complete fietsverbinding tussen Kattendijke en Goes

Fietsvonkpad

Een innovatieve proef op fietspad Leliƫndaalseweg in Middelburg

Fietspad Korenweg

Door het aanleggen van een vrij liggend fietspad moet de Korenweg nog veiliger worden.

Autonoom transport

Deelname living lab autonoom tansport