Projecten wegen

Projecten wegen

Elk jaar voeren we werkzaamheden uit aan onze wegen om ervoor te zorgen dat u veilig van A naar B kunt rijden. Jaarlijks hebben we ook verschillende grotere projecten zoals het aanleggen van fietspaden.

Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk

In 2024 leggen we dit fietspad aan. We werken nu hard aan de voorbereidingen.

Bunkerpad en Zwaanweg

Twee fietspaden die steeds intensiever gebruikt worden en daarom verbreed moeten worden.

Verkeersmaatregelen voor TenneT

Veel van de nieuwe elektriciteitsmasten komen langs onze wegen. De werkzaamheden gaan gepaard met verkeersmaatregelen.

Herinrichting Wijkhuisweg

Het waterschap richt de Wijkhuisweg opnieuw in zodat het voor iedereen veiliger wordt.

Autonoom transport

Deelname living lab autonoom tansport