Projecten wegen

Projecten wegen

Elk jaar voeren we werkzaamheden uit aan onze wegen om ervoor te zorgen dat u veilig van A naar B kunt rijden. Jaarlijks hebben we ook verschillende grotere projecten zoals het aanleggen van fietspaden.

Verbreding fietspad Klaassesweg en Werendijkseweg

We gaan het fietspad verbreden en de wegen op sommige plaatsen ook voor meer veiligheid.

Fietspad Roterijdijk-Zuiddijk

In 2024 leggen we dit fietspad aan. We werken nu hard aan de voorbereidingen.

Een veiliger wegennet Borsele-Oost

Het plan om het wegennet rondom Kwadendamme, Langeweegje, Hoedekenskerke en Baarland te verbeteren.

Bunkerpad en Zwaanweg

Twee fietspaden die steeds intensiever gebruikt worden en daarom verbreed moeten worden.

Verkeersmaatregelen voor TenneT

Veel van de nieuwe elektriciteitsmasten komen langs onze wegen. De werkzaamheden gaan gepaard met verkeersmaatregelen.

Autonoom transport

Deelname living lab autonoom tansport