Projecten waterkeringen

Projecten waterkeringen

Op deze pagina staan de projecten die het waterschap uitvoert om onze dijken en duinen veilig te houden tegen overstromingen. Vaak doet het waterschap dat niet alleen, maar samen met partners als Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland. Waterveiligheid is een zaak van ons allemaal.

Dijkversterking Hansweert

Het waterschap is bezig met het voorbereiden van het dijkversterkingsproject Hansweert. Het te versterken traject heeft een lengte van 5,2 kilometer en loopt vanaf de Willem Annapolder tot en met de monding van de sluizen te Hansweert.

Restauratie Muur van Altena

Het waterschap bereidt de restauratie van de Muur van Altena in Vlissingen voor

Innovatie: zetsteen uit bagger

Het waterschap past zoveel mogelijk innovatieve technieken toe bij projecten en het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden

Dijkversterking Sint-Annaland

In 2024 versterken we de dijk bij de jachthaven van Sint-Annaland over een lengte van 500 meter.