Projecten water

Projecten water

Droge voeten zijn niet alleen een kwestie van veilige dijken. Goede waterafvoer is van essentieel belang om te zorgen dat alle Zeeuwen geen wateroverlast ervaren.

Zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond

Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond zijn in 2014 en 2015 metingen verricht.

Waterbeheerplan

Waterbeheer in de toekomst. Informatie over het waterbeheer tussen 2016 en 2021.

Resultaten zuiveringen en rioolgemalen 2015

Hoeveel rioolwater vervoeren we en maken we per jaar schoon?

Planvorming Wateropgave

Ons watersysteem klaar voor de toekomst.

Energie- en grondstoffenfabriek

Jaarbericht 2015 Energie- en grondstoffenfabriek.

Waterbeheer in eigen hand

Zelf het waterpeil sturen met een eigen stuw.

Zoet water is niet vanzelfsprekend

Om vaker beregening mogelijk te maken hebben we samen met agrariërs een zoetwatervoorziening opgezet op Tholen en in Sint Philipsland.

Waterakkoord Volkerak-Zoommeer

Waterbeheer van en rondom het Volkerak-Zoommeer.

Gewasbeschermings- middelen in het Zeeuwse oppervlaktewater

Evaluatie monitoring 2009 – 2013.

Schoon Water Zeeland

Chemische bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater voorkomen.