Projecten water

Projecten water

Droge voeten zijn niet alleen een kwestie van veilige dijken. Goede waterafvoer is van essentieel belang om te zorgen dat alle Zeeuwen geen wateroverlast ervaren. Een tekort aan water kan ook voor overlast zorgen. Door verschillende maatregelen en projecten proberen we het watersysteem zo in te richten dat het enerzijds overtollig water kan afvoeren en anderzijds water kan vasthouden of opslaan. Een goede waterkwaliteit draagt bij aan een goede omgeving voor mens en dier.

FABulous Farmers

Het voorkomen van emissies van gewasbeschermingsmiddelen en nutriƫnten naar het oppervlaktewater zijn aanleiding om het project FABulous Farmers te ondersteunen.

Visrecht

Een goede visstand is ons uitgangspunt

Visie waterbeheer Zeeland 2050

Strategische visie waterbeheer Zeeland 2050

Zoet-zoutverdeling Zeeuwse ondergrond

Om een goed beeld te krijgen van zoet en zout water in de Zeeuwse ondergrond zijn in 2014 en 2015 metingen verricht.

Waterbeheer in eigen hand

Zelf het waterpeil sturen met een eigen stuw.

Planvorming Wateropgave

Ons watersysteem klaar voor de toekomst.

Waterbeheerplan

Waterbeheer in de toekomst. Informatie over het waterbeheer tussen 2016 en 2021.

Zoet water is niet vanzelfsprekend

Om vaker beregening mogelijk te maken hebben we samen met agrariƫrs een zoetwatervoorziening opgezet op Tholen en in Sint Philipsland.

Resultaten zuiveringen en rioolgemalen

Hoeveel rioolwater vervoeren we en maken we per jaar schoon?

Waterakkoord Volkerak-Zoommeer

Waterbeheer van en rondom het Volkerak-Zoommeer.

Schoon Water Zeeland

Chemische bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater voorkomen.