Proeven met circulaire oeverbescherming

29 aug 2019

Waterschap Scheldestromen is een van partners in de Circulaire Innovatie Challenge die wordt georganiseerd door de Unie van Waterschappen. Het waterschap biedt twee van de winnaars de mogelijkheid om hun circulaire oeverproducten in de praktijk uit te testen.

Dat zijn:

  • Bureau Waardenburg met het product BESE-elements® dat gemaakt is van aardappelzetmeel uit Zeeland. BESE-elementen® bieden een tijdelijke structuur en bescherming voor de oeverbeplanting. Na een bepaalde tijd, wanneer de beplanting stevig genoeg is om de oevers ‘vast’ te houden, breken de elementen vanzelf af.
  • NETICS met hun natuurvriendelijke oeverbeschoeiing van lokaal opgewerkte grond die verstevigd is met een zogenoemde binder. Daardoor ontstaat een harde maar tegelijkertijd doorgroeibare toplaag die de oevers prima beschermt en plantengroei stimuleert. 

Beide testen zijn succesvol naast elkaar opgestart op de locatie Paardegatsewatergang bij Borssele. Gedurende twee jaar gaat het waterschap de beide toepassingen monitoren om te kunnen bepalen of opschaling daarna tot de mogelijkheden behoort.

Daarnaast test het waterschap langs een waterloop bij de Elektraweg–Steenbakkerijweg in Middelburg, tachtig meter oeverbescherming met zogeheten biobased palen en doek. Normaalgesproken gebeurt dit met houten palen. De twee meter lange biobased palen zijn gemaakt van onder andere bermmaaisel. Het waterschap maait veel bermen langs wegen en is op zoek naar een duurzame bestemming voor het maaisel. Het biobased doek is gemaakt van resten van maisplanten.

 

Met kerntaken als droge voeten en voldoende water in de sloot, is klimaat de rode draad in het beleid en handelen van waterschap Scheldestromen. Klimaatbestendig, dat is de uitdaging en ons doel! Zo werken we aan een energieneutraal waterschap per 2025, dragen we waar mogelijk bij aan de circulaire economie en zijn we een partner in het Zeeuwse energieakkoord dat zorgt voor een samenhangende regionale klimaatvisie en -aanpak. Daarbij zorgen we er ook voor dat we door slim en proactief te handelen de kosten zo laag mogelijk houden.