Melding storing of klacht

Melden muskusrat

Muskusratten leven het liefst in een waterrijke omgeving. Zeeland is daarom een provincie waar deze waterratten het uitstekend naar hun zin hebben. Omdat de muskusratten veel schade veroorzaken aan oevers en dijken, proberen we de populatie zo klein mogelijk te houden. Dat doen we door de muskusrat actief te bestrijden. Ons werkgebied is met zo’n 14.000 kilometer oever uitgestrekt en waterrijk. Ondanks intensief speurwerk kunnen we uw hulp goed gebruiken. Meld ons waar u een muskusrat of de sporen van een muskusrat heeft gezien!

 

Klacht aanbesteding

In het kader van een aanbestedingsprocedure kan het voorkomen dat tussen Waterschap Scheldestromen (WS) en ondernemers ontevredenheid ontstaat over hoe door partijen in de aanbestedingsprocedure gehandeld wordt. Dit kan leiden tot een klacht.

Indien u gedurende een aanbesteding een klacht heeft, dan dient u in eerste instantie de mogelijkheid tot het stellen van vragen te gebruiken, zoals omschreven in het document Klachtafhandeling aanbesteden Waterschap Scheldestromen.

Nationale ombudsman

U kunt een klacht indienen bij de Nationale ombudsman als u niet tevreden bent met de gedraging of de werkwijze van (ambtenaren) van een overheidsinstantie. Een overheidsinstantie is bijvoorbeeld een ministerie, gemeente, provincie, waterschap, de politie, de Sociale Verzekeringsbank of de Informatie Beheer Groep.

Klacht indienen

De Nationale ombudsman doet onderzoek bij overheidsinstanties naar aanleiding van klachten van burgers. Ook op eigen initiatief kan hij een onderzoek starten. De ombudsman onderzoekt of de uitvoering van overheidstaken correct gebeurt.

Wettelijke klacht indienen

Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. Een klacht indienen is bijvoorbeeld mogelijk als u vindt dat er niet serieus naar u geluisterd wordt of dat u aan het lijntje gehouden wordt. Ook als u verkeerd of helemaal niet geïnformeerd bent, kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.

Abonneren op RSS - Melding storing of klacht