Beroep en bezwaar

Nadeelcompensatie of schadevergoeding

Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

Wanneer kunt u een verzoek om nadeelcompensatie indienen?

Indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

Besluiten van het waterschap worden zo zorgvuldig mogelijk voorbereid en genomen. Daarbij worden alle betrokken belangen tegen elkaar afgewogen. Als u het niet eens bent met een besluit, als u een klacht heeft, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U vindt bijvoorbeeld dat uw belang onvoldoende aandacht heeft gekregen, of u bent van mening dat het waterschap het besluit heeft genomen op basis van te weinig of verkeerde informatie.

Abonneren op RSS - Beroep en bezwaar