POP3 informatieavond Zeeland

17 apr 2019

Subsidie voor landbouwers die investeren in innovatie en water

Op donderdagavond 18 april 2019 organiseert de Provincie Zeeland in samenwerking met ZLTO en Waterschap Scheldestromen een informatieavond over de aankomende subsidie openstellingen (mei 2019) voor fysieke investeringen voor innovatie en modernisering in de agrarische sector en voor fysieke investeringen water.

POP staat voor Plattelands Ontwikkelings Programma en is het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Het derde programma, POP3, is bedoeld voor het stimuleren van milieuvriendelijke manieren van produceren waarbij de landbouw wel concurrerend blijft.

Agrariërs gevestigd in Zeeland kunnen gebruik maken van de subsidieregelingen. Tijdens de informatiebijeenkomst wordt ingegaan op de voorwaarden en subsidiabele maatregelen. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, voorzitter ZLTO Zeeland Joris Baecke, dijkgraaf Toine Poppelaars en medewerkers van de Provincie, ZLTO en Waterschap Scheldestromen zijn aanwezig om de regeling toe te lichten.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden

 

Donderdag 18 april
Tijd: 20.00 - 22:00 uur (inloop 19.30 uur)
Dorpshuis De Vroone
C.D. Vereekestraat 74
4421 CE Kapelle