Philipp Keller

Philipp KellerBedrijven

Philipp Keller

philipp.keller@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

 • Directeur Enevis BV, Middelburg (bezoldigd)
 • CEO COMCAM Group BV, Middelburg (bezoldigd)
 • Luitenant-Kolonel, Reserve, Bundeswehr (bezoldigd)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Kernteam Klimaatadaptatie
 • Unie van Waterschappen stuurgroep Visie Waterveiligheid
 • Bestuurlijk overleg Kustpact
 • Bestuurlijk overleg Net op Zee IJmuiden Ver Alpha
 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (algemeen bestuur)
 • RUD Zeeland (lid algemeen en dagelijks bestuur)
 • Stuurgroep Dijkverbetering en gebiedseigen grond
 • Stuurgroep POV Piping
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Waterochtend (voorheen Zeeuws Overlegorgaan Waterkeringen)