Philipp Keller

Philipp KellerBedrijven

Philipp Keller

philipp.keller@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

 • Directeur Enevis BV, Middelburg (bezoldigd)
 • CEO COMCAM Group BV, Middelburg (bezoldigd)
 • Luitenant-Kolonel, Reserve, Bundeswehr (bezoldigd)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Kernteam Klimaatadaptatie
 • Bestuurlijk Overleg Kustvisie
 • Bestuurlijk Overleg Kustpact
 • Bestuurlijk Overleg Net op Zee IJmuiden Ver Alpha
 • Landelijk Overleg Beleidsplatform Waterveiligheid (i.k.v. Unie van Waterschappen)
 • Overlegorgaan Nationaal Park Oosterschelde (algemeen bestuur)
 • Overleg Zeeuwse Overheden, thema-overleg Klimaat Energie Milieu
 • RUD Zeeland 
 • Stuurgroep Dijkverbetering en gebiedseigen grond
 • Stuurgroep POV Piping
 • Uniecommissie Waterkeringen
 • Stuurgroep Visie Waterveiligheid