akkerrand

Peter Koeman

CDA

P.A. (Peter) Koeman

peter.koeman@scheldestromen.nl

Nevenfuncties

  • Accountant Pekaar & Partners Goes (bezoldigd)
  • Fractie ondersteuner CDA Reimerswaal (bezoldigd bij waarneming in opinie- of themaraad)
  • Voorzitter Zeeuwse Muziekbond Dreischor (onbezoldigd)
  • Kringvoorzitter Accountancykring SRA (bezoldigd)
  • Kringvoorzitter NBA Kring Zeeland/West-Brabant (bezoldigd)