akkerrand

Paula Stoker

 Partij voor Zeeland

 P.A.F. (Paula) Stoker

 Nevenfuncties

  •  Medewerker Belastingdienst Middelburg (bezoldigd)
  •  Raadslid gemeente Terneuzen (bezoldigd)