Partijen waterschapsverkiezingen bekend

02 feb 2023

Vrijdag 3 februari om 17.00 uur heeft het centraal stembureau van waterschap Schel-destromen een beslissing genomen over de geldigheid van de ingediende kandidaten-lijsten, en over de aanduiding/naam van de politieke partijen. Daarnaast heeft het centraal stembureau de geldige kandidatenlijsten genummerd.

Er doen 12 partijen mee:
1.    Partij voor Zeeland
2.    CDA
3.    SGP
4.    PvdA
5.    VVD
6.    Water Natuurlijk
7.    50Plus
8.    AWP
9.    Christen Unie
10.  BBB

11. Partij voor de Dieren
12. Blanco lijst 12

Het proces-verbaal (pdf, 719 kb) van de zitting ligt ter inzage op het waterschapskantoor in Middelburg en staat op de website van het waterschap: scheldestromen.nl/verkiezingen. Hierin staan ook alle kandidaten in genoemd.