Overleg Zeeuwse Overheden

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) is een samenwerkingsverband waarin alle vijftien Zeeuwse overheden vertegenwoordigd zijn. 

Met de oprichting van het OZO spraken de dertien Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen af om de onderlinge samenwerking verder te intensiveren. Door onze krachten te bundelen, kunnen we aan de slag met de grote en complexe regionale opgaven die in de toekomst op ons af komen. Meer weten over het OZO? Bekijk de website