Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vernieuwen van de pompen van het gemaal. Ook krijgt het rioolgemaal een nieuwe elektrotechnische installatie. Het leidingwerk van het gemaal passen we aan en het beton in de kelder van het rioolgemaal krijgt een nieuwe beschermlaag. Na de werkzaamheden richten we ons terrein opnieuw in met nieuwe verharding en nieuwe beplanting. De bouwkundige en coördinerende aannemer is Leenhouts Aannemingsbedrijf BV. De elektrotechnische werken worden uitgevoerd door Paree B.V.

Bouwkundige opname door Quattro Expertise

Door graafwerkzaamheden en de hoge waterstand wordt grondwaterbemaling uitgevoerd. Voorafgaand aan de werkzaamheden laten wij om deze reden een bouwkundige opname uitvoeren aan een aantal naastgelegen woningen. Hiervoor hebben wij Quattro Expertise opdracht gegeven. Een medewerker van Quattro Expertise zal contact met de betreffende bewoner opnemen om een afspraak te maken voor deze bouwkundige vooropname. Tijdens de vooropname worden alle zichtbare gebreken van de betreffende gebouwen opgenomen, zowel interieur als exterieur. Ook u als eigenaar ontvangt digitaal de rapportage hiervan.

Hinder

Vanzelfsprekend proberen we de hinder die bij de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat zoveel mogelijk te beperken. Omdat het gemaal tegen de woonwijk ligt kunnen we helaas niet voorkomen dat u mogelijk hinder ondervindt van de aan- en afvoerbeweging van materiaal. Het zwaardere bouwtransport zal rekening houden met de schooltijden van de Stamperiusschool aan de I.G.J. van den Boschstraat. Rondom het begin en het einde van de schooldag rijdt er geen zwaar transport langs de school. Het fietspad bij het rioolgemaal wordt gedeeltelijk afgezet maar blijft begaanbaar. Daarnaast is er een alternatieve fietsroute langs de Westhavendijk. Deze route is met borden aangegeven. Gedurende het onderhoud plaatsen we buiten het gemaal een tijdelijke pompinstallatie. Deze is geluidsarm, maar kan voor u als direct omwonende enige overlast veroorzaken. De werkzaamheden voeren we uit van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 19.00 uur.

Afvoer rioolwater

Tijdens de werkzaamheden voeren we rioolwater gewoon af naar de rioolwaterzuivering zodat u net als normaal kunt douchen en het toilet kunt doortrekken.