Onderzoek beleving led lichtjes als fietspadmarkering

26 nov 2019

We onderzochten half november het effect van de led lichtjes in het fietspad langs de N258 (Absdaalseweg) bij Hulst. Het fietspad is in beheer van de provincie Zeeland, maar het waterschap wil graag van de weggebruikers weten wat ze van de lichtjes vinden. Het waterschap kijkt of het mogelijk is om dergelijke lichtjes bijvoorbeeld aan de brengen op het Bunkerpad tussen Middelburg en Vlissingen, maar het wil eerst meer leren over de ervaringen van de weggebruikers. 

 

In 2017 hebben we lampjes aangebracht in een deel van het fietspad langs de Leliëndaalseweg tussen Sint-Laurens en Middelburg. Daar is de beleving van de lichtjes ook onderzocht. Helaas bleek dat het effect onvoldoende was. Het licht dat de vonkjes afgaven was niet genoeg om het fietspad goed te markeren. Die lampjes sloegen zonlicht op en lichtten op door zonlicht terug te kaatsen. Dit was echter te weinig om het pad langdurig te markeren. Uit het onderzoek kwam wel naar voren dat mensen het idee voor duurzame en innovatieve verlichting erg belangrijk vinden. Daarom willen we de mogelijkheden van een andere variant onderzoeken. De ledjes moeten fietsers ondersteunen bij het zicht van het fietspad en daardoor fietscomfort en -veiligheid verbeteren.

 

We vinden het belangrijk om de veiligheid van onze weggebruikers te waarborgen. Als we de middelen vinden om dat bijvoorbeeld op het donkere Bunkerpad te doen zonder dat we ons energieverbruik en de CO2-uitstoot vergroten dan is dat dubbel zo mooi. Het onderzoek moet uitwijzen of het gebruik van deze ledjes iets voor ons is.


Uit de enquête blijkt dat de weggebruikers de ledjes positief ervaren. Echter de respons op deze enquête was te klein om hier daadwerkelijk conclusies aan te kunnen verbinden. Daarom wordt de enquête nogmaals herhaald in het voorjaar van 2020.