Officiële oplevering optimalisatie netwerk fietsknooppunten

09 apr 2018

Op vrijdagmiddag 13 april vindt een officieel moment plaats om de oplevering van de oplossing van knelpunten in het fietsroutenetwerk te markeren. Dit oplevermoment vindt plaats in het plaatselijke café ’t Schallemaaj in Ossenisse. Hier is enige tijd geleden in de buurt de buitendijkse fietsroute Terneuzen - Zeedorp gerealiseerd. Belangstellenden zijn vanaf 15.30 uur welkom op de bovengenoemde locatie. Dijkgraaf Toine Poppelaars is blij met het resultaat: “Je ziet dat hier drie Zeeuwse overheden de handen ineen slaan om het fietsen in Zeeland en de beleving van de kust mooier en veiliger te maken.”

In 2016 besloten het waterschap, Rijkswaterstaat Zee en Delta en de Provincie om gezamenlijk ongeveer € 900.000 euro vrij te maken om knelpunten in de Zeeuwse fietsroutes aan te pakken. Deze knelpunten kwamen vooral voor bij het van buitendijks- naar binnendijks fietsen. Op 7 plekken zijn knelpunten opgelost. Er is daar een doorgaande buitendijkse fietsroute gecreëerd. Op plaatsen waar niet buitendijks gefietst mag worden door de aanwezigheid van natuurgebieden, is juist de binnendijkse route aantrekkelijker en veiliger gemaakt.

Aan de Oosterschelde zijn de knelpunten bij Gorishoek, Roelshoek (binnendijks) en Huisdijk bij Kats (binnendijks) aangepakt. Aan de Westerschelde is dit gedaan bij de knelpunten Paulinapolder, Nummer Eén, Terneuzen-Zeedorp en Biezelingsche Ham. Zowel bij de Paulinapolder als op het traject Nummer Eén is op 2 plaatsen gewerkt. Eerder maakte het waterschap het dijkvak Goese Sas (bij Wilhelminadorp, gemeente Goes) begaanbaar voor fietsers. De buitendijkse onderhoudsweg tussen Terneuzen en Zeedorp is over een lengte van anderhalve kilometer voorzien van een nieuwe fietsroute.