Droogte 2021

Op deze liveblog leest u de meest actuele situatie van het Zeeuwse watersysteem op het gebied van droogte. Op www.scheldestromen.nl/droogte vindt u een compleet overzicht van alle informatie over droogte. 
 

Voor het onttrekken van oppervlakte- of
grondwater is altijd een vergunning nodig.
Vraag hier een watervergunning aan!

 

4 augustus 2021

De zomer van 2021 staat ondertussen in de top 3 van natste zomers van de afgelopen tien jaar. Het waterpeil in de sloten sturen we op zomerpeil. De grondwatervoorraad is aangevuld en staat op het niveau dat normaal gesproken in het voorjaar bereikt wordt. 

15 juli 2021

Het jaar 2021 bestempelen we ondertussen niet meer als droog. Door de regelmatige neerslag en lokaal zelfs fikse buien is het Zeeuwse watersysteem van sloten en vijvers op peil. In de hele provincie staat het oppervlaktewater op zomerpeil. Ook grondwaterstanden zijn op niveau, de bodem is verzadigd waardoor er in de grond weinig ruimte meer is voor berging. Om die reden voeren we overtollig water (boven zomerpeil) af via de gemalen. Voorzichtig gezegd is het risico op wateroverlast op dit moment groter dan het risico op droogte. 

Vanaf het einde van deze week zijn er meer zomerse vooruitzichten. Het wordt droger en warmer. We verwachten niet dat dit voor problemen zorgt voor de hoeveelheid van water. Of dit gevolgen heeft de waterkwaliteit, houden we nauwlettend in de gaten. 

30 juni 2021

Droogte… wat kunnen we doen om schade te beperken?

Ondanks dat we ons watersysteem zo robuust mogelijk maken is het soms lastig een balans te vinden tussen kurkdroog en kletsnat. De afgelopen drie jaren werden gekenmerkt door extreme droogte. Ook al hebben we een ‘normaal’ voorjaar gehad, toch zijn we alert op droogte. 

Het meest effectief is natuurlijk om zelf zuinig om te gaan met (zoet) water. Immers op = op! Om overlast door droogte zo veel mogelijk te beperken of zelfs te voorkomen, hanteren we voor 2021 de volgende uitgangspunten in ons waterbeheer. Vanzelfsprekend leveren we binnen deze kaders, met hulp van de medewerkers buiten, zo veel mogelijk maatwerk voor de specifieke peilgebieden. We kunnen het niet laten regenen, maar op sommige plekken kunnen we het volgende doen om droogteschade te beperken. 

3 juni 2021

Na een koude en regenachtige mei maand, starten we de maand juni met voldoende vocht in de bodem. Ondanks dat we zelfs op enkele plekken overtollig water moesten afvoeren via de gemalen, is de neerslag grotendeels opgenomen in de bodem. Het oppervlaktewater is veelal op peil. We proberen het water zo lang mogelijk vast te houden in het watersysteem en doen er alles aan om droogte(schade) te voorkomen. Nu met hogere temperaturen neemt de verdamping toe en vragen gewassen meer water, waardoor het oppervlaktewaterpeil op sommige locaties al zakt. Wanneer er af en toe een bui valt, hoeft dat geen probleem te zijn. Het is afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt. Het waterschap blijft zich inspannen om op peil te blijven! 

14 mei 2021

De droogtesituatie in Zeeland is stabiel. Lokaal vallen er flinke buien waardoor het waterpeil in sloten niet verder daalt. De gemiddeld lage temperatuur zorgt ervoor dat er nog weinig verdamping plaatsvindt. Met deze omstandigheden is er op sommige plekken zelfs extra aanbod van water. 

Niet alleen bij oppervlaktewater vindt er minder verdamping plaats dan voorgaande jaren, dit geldt ook voor grondwater. Ook op dat gebied is de situatie in Zeeland nog stabiel. 
 

23 april 2021

In het hele gebied staat het water in sloten en vijvers op zomerpeil. En soms, als dat kan, zetten we het waterpeil zelfs nog iets hoger op. Zo proberen we zo lang mogelijk over voldoende water te beschikken. Omdat de temperaturen nog redelijk laag zijn, bomen nog niet (volledig) in blad staan en de gewassen nog niet op het land staan, is het waterpeil in sloten en vijvers voorlopig stabiel.  

In enkele delen van Zeeland kunnen we zoet water inlaten. Dit is op Tholen en Sint Philipsland en de Reigerbergsche polder (bij Rilland). De kwaliteit van het water is goed, zodat we dit tot nu toe veilig in het systeem van sloten kunnen laten.
 

2 april 2021

In Zeeland zijn nog weinig bijzonderheden qua droogte. Het afgelopen najaar en winter hebben we waterpeilen hoger opgezet en vastgehouden waar mogelijk. Watervoorraden zijn op die manier zo veel mogelijk aangevuld. Onze Zeeuwse klei zorgt er voor dat er nu nog voldoende water in de sloten en ondergrond aanwezig is. Zo lang er af en toe neerslag valt is de situatie normaal. Ook kennen we in het gebied geen (negatieve of positieve) uitschieters tot nu toe. 


De start van het droogteseizoen in Zeeland

Vandaag 1 april 2021 is officieel de start van het droogteseizoen. Of 2021 opnieuw een jaar wordt met droogterecords is afwachten. Het waterschap neemt op voorhand maatregelen om nadelige gevolgen van droogte te voorkomen of te beperken. We bergen water en houden water langer vast waar mogelijk en zetten waterpeilen in sloten hoger op bijvoorbeeld. Hieronder leest u hoe het droogteseizoen 2021 in Zeeland van start gaat. Informatie is afkomstig van metingen KNMI, waterschap Scheldestromen en de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW). 

De aanloop naar 2021

De herfst van 2020 was met een gemiddelde temperatuur van 11,8 °C zeer zacht. Tegen 10,6 °C normaal was de herfst goed voor een vierde plaats in de lijst warmste herfstperioden in Nederland. Als geheel was de herfst aan de droge kant met 206 mm neerslag gemiddeld tegen een langjarig gemiddelde van 243 mm. Dit kwam vooral doordat november zeer droog was.

De neerslag was, zoals gebruikelijk in deze tijd van het jaar, ongelijk verdeeld over het land. Door het relatief warme zeewater trokken de meest actieve storingen vooral over de kustprovincies. Terwijl september met circa 50 mm neerslag landinwaarts vrij droog was, was het in Zeeland veel natter dan normaal met plaatselijk meer dan 130 mm neerslag.

Ook de winter van 2020 was zachter dan normaal met een gemiddelde temperatuur van 4,4 °C tegen 3,9 °C. In februari was er een markante vorstperiode van een ruime week. De rest van de winter bracht nauwelijks winters weer. In het noordwesten was de winter het natst. Het natste KNMI station was Berkhout met 269 mm. Het droogst was het in het zuidwesten. In Wilhelminadorp viel 180 mm neerslag. December was in het zuidwesten droger dan normaal en ook februari was hier in het zuidwesten droog.

 

 

Grondwater

Als gevolg van de droogte in het voorjaar en de zomer van 2020 was de grondwaterstand laag. Door de waterpeilen hoger op te zetten, is de grondwatervoorraad in het najaar en de winter zo veel mogelijk aangevuld. Het voorjaar 2021 start droog waardoor het grondwaterpeil weer daalt. De komende twee weken wordt weinig neerslag van betekenis verwacht terwijl de verdamping toeneemt. De dalende lijn van het grondwaterpeil zet daardoor verder door.  

Landbouw

Als gevolg van de korte, droge vorst periode is de grondstructuur van de toplaag in het gehele land veel beter dan vorig jaar, waardoor akkerbouwers weer een goed zaaibed kunnen maken. Voor hen is neerslag aan de start van het groeiseizoen van belang. 

Natuur

Ook voor de natuur is de komende periode cruciaal. Onder andere voor weidevogels, die een hoge waterstand nodig hebben in de tijd dat de kuikens uitkomen.