akkerrand

N.J.G. (Nathalie) de Visser

 VVD

 N.J.G. (Nathalie) de Visser

 nathalie.devisser@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

  •  Projectleider Provincie Zeeland (bezoldigd)
  •  Edufact Grijpskerke (bezoldigd)
  •  Lid Raad van Toezicht Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen (onbezoldigd)