Nieuwvliet-Groede

Dit eerste deelproject van de Zwakke Schakel West-Zeeuws-Vlaanderen is eind 2009 gestart en in juni 2010 afgerond. Tussen Nieuwvliet en Groede zijn over een lengte van drie kilometer nieuwe duinen aangelegd tegen de bestaande dijk. Er is 2,8 miljoen kuub zand op het strand neergelegd, waardoor de kustlijn ongeveer 50 meter richting zee is opgeschoven.

Erosieberm

Ook hebben we ter hoogte van het Kruishoofd een soort eiland aangelegd van zand, de ‘erosieberm’. Ongeveer 180.000 kubieke meter zand vormt hier een innovatieve kustversterking, die samen met KennisNetwerkDeltaWater is bedacht. Het is de bedoeling dat de zee het zand met de stroming meeneemt en afzet op het strand van Nieuwvliet–Groede. We houden met metingen bij hoe deze natuurlijke verspreiding van zand verloopt. Aanvullende zandsuppletie – dit is het ophogen van het strand door Rijkswaterstaat gemiddeld één keer per vier jaar - zorgt ervoor dat de basiskustlijn behouden wordt. De basiskustlijn is de minimale veiligheidslijn langs de kust. Ook hebben we helmgras in het duin aangeplant om het zand vast te houden. Ook zijn nieuwe onderhoudspaden aangelegd die tevens als wandel- en fietspaden fungeren.