Nieuwe dagelijks bestuursleden Scheldestromen

22 apr 2022

Vandaag zijn tijdens een ingelaste algemene vergadering twee nieuwe portefeuillehouders in het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen benoemd. Het gaat om Carla Michielsen die de portefeuille Financiën overneemt van Denis Steijaert en Wim van Gorsel die de portefeuille Water overneemt van Luc Mangnus.

Zowel Denis Steijaert als Luc Mangnus verlaten het dagelijks bestuur omdat zij een wethouders-post in de gemeente Hulst zullen gaan bekleden. Beiden waren bijna 12 jaar gezworenen bij waterschap Scheldestromen. Daarvoor waren zij dat bij waterschap Zeeuws-Vlaanderen. 

Carla Michielsen (58) is woonachtig in Goes en sinds 2015 lid van de algemene vergadering namens het CDA. Wim van Gorsel woont in Rilland en volgt Luc Mangnus op namens de geborgde zetels van de categorie Ongebouwd. Deze worden via een procedure aangewezen door de ZLTO. Hij is sinds 2011 lid van de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen. 

Dijkgraaf Toine Poppelaars: “Er gaat in één keer veel bestuurservaring verdwijnen, maar ik heb er alle vertrouwen in dat de opvolgers, met hun specifieke ervaring snel ingewerkt zullen raken.”

De vrijgekomen posities in de algemene vergadering zullen na een toelatingsprocedure op 2 juni a.s. worden ingevuld door opvolgers van de betreffende partijen of categorie.

De huidige bestuursperiode is het laatste jaar in gegaan. In maart 2023 vinden de verkiezingen voor het waterschapsbestuur plaats.