mr. H.M. (Heleen) Hamelink

 Christen Unie

 mr. H.M. (Heleen) Hamelink

 heleen.hamelink@scheldestromen.nl

Nevenfuncties

  •  Provincie Zeeland, adviseur Omgevingswet (bezoldigd)
  •  Lid/vice-voorzitter Klachtencommissie Stichting Tragel (onbezoldigd)
  •  Kerk GKV/NGK in fusie Deputaat Eenheid-juridisch adviseur (onbezoldigd)