M.P.E. de Feijter-de Feijter

Rian de Feijter-de FeijterBestuurlijke vertegenwoordigingen:

  • Bestuurlijk overleg gladheid (bestrijding)
  • Bestuurlijk overleg wegenbeheer (waterschap, delegatie VZG)
  • Consultatiegroep WLC Zak van Zuid-Beveland
  • Provinciaal Overleg Verkeer ern Vervoer (POVV)
  • ROVZ
  • Strategisch Overleg Integrale Verkeershandhaving Zeeland
  • Uniecommissie Wegenbeheer
  • Vereniging van Zeeuwse Gemeenten Openbare werken, portefeuillehoudersoverleggen

 

Nevenfuncties:

  • Eigenaar Mensendieck praktijk De Feijter BV
  • Gemeenteraadslid gemeente Terneuzen