Mosselsterfte vesten Hulst

12 aug 2019

Deze zomer werd er een omvangrijke zoetwater mosselsterfte geconstateerd in de Buitenvest in de gemeente Hulst. Inmiddels is de mosselsterfte voorbij.
Hieronder leest u de meest gestelde vragen en de antwoorden.

  • Wat is er aan de hand?

Op maandag 1 juli constateerden gemeente Hulst en het waterschap dat er sprake was van veel dode zoetwatermosselen in de Buitenvest in Hulst. Later trad dit verschijnsel ook op in de aangrenzende wateren: Berriekreek, Zoete Vaart en de Oude Vaart. 

  • Wat is de omvang van de mosselsterfte?

Het gaat om circa tien tot twintigduizend dode mosselen. De drijvende en aangespoelde mosselen zijn opgeruimd. 

  • Is er sprake van gevaar voor de omgeving?

Nee. Maar uit voorzorg raden we aan om het contact met het water door mens en dier de komende weken te vermijden. Mocht er toch contact met het water zijn gemaakt, neem dan de normale hygiënemaatregelen, zoals het wassen van de handen.

  • Wat is de oorzaak van de mosselsterfte?

Opvallend is dat er geen dode vissen zijn aangetroffen. Het waterschap heeft monsters van het water genomen om op verschillende factoren te laten onderzoeken. Inmiddels is uit dit onderzoek gebleken dat er gaan aanwijzingen zijn voor (giftige) algen of een drugslozing. Ook op chemische factoren (bestrijdingsmiddelen) en eventuele overstorten zijn geen aanknopingspunten gevonden. In het nieuwsbericht 'Virus mogelijke oorzaak mosselsterfte Hulst' leest u meer.  

  • Wat doet het waterschap eraan?

Om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen laat het waterschap de dode mosselen opruimen. Het waterschap adviseert mens en dier om geen contact met het water te maken.

  • Om wat voor mossel gaat het?

Het betreft de Zwanenmossel. Dit is een soort die in zoet water voorkomt. Het zijn dus geen zoutwatermosselen. 

De zwanenmossel leeft in zuurstofrijk, stromend water. Deze soort mossels zijn alleen te vinden in zoet water en zijn zeer gevoelig voor watervervuiling. Zwanenmosselen worden soms zelfs gebruikt als alarmsysteem voor verontreiniging; verhoogde sterftecijfers en veranderingen in gedrag kunnen wijzen op waterverontreiniging. Als de habitat van de zwanenmossel vervuild raakt, sterft vaak een groot deel van de populatie, aangezien elke gestorven mossel het water vervuilt en zo de situatie verergert.

  • Kan ik de dode mosselen eten?

Nee.