Medicijnresten in afvalwater

23 nov 2017

Lever ongebruikte medicijnen in bij uw apotheek of milieustraat!

We gebruiken steeds meer medicijnen. Daardoor komen via het toilet en het riool steeds meer medicijnresten in ons oppervlaktewater terecht. Dat is slecht voor het waterleven en geeft bijwerkingen op de natuur.

Het grootste deel van medicijnresten (95%) komt via de urine en ontlasting in het riool terecht en wordt met het afvalwater naar de rioolwaterzuivering getransporteerd. De zuivering haalt niet alle stoffen uit het water, gemiddeld zo’n 65% van de medicijnresten. Een klein deel van de oude en ongebruikte geneesmiddelen komt rechtstreeks via de gootsteen of het toilet in het riool. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

In de ketenaanpak ‘Medicijnresten uit water’ werken we met verschillende partijen samen aan het terugdringen van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. Er gebeurt al veel. Waterschappen krijgen steeds meer inzichten om het rioolwater zo goed mogelijk te zuiveren. Een groeiend aantal ziekenhuizen zuivert het eigen afvalwater voordat het wordt geloosd. Artsen letten beter op of patiënten de gepaste hoeveelheid medicijnen krijgen.

Ook u kunt bijdragen aan de zorg voor het milieu. Door voorschriften te volgen bij gebruik van geneesmiddelen, antibioticakuren af te maken en overgebleven geneesmiddelen terug te brengen naar uw apotheek of de milieustraat.

Samen verminderen we de medicijnresten in ons water en houden we ons water gezond!

Bekijk voor meer informatie: