Medewerkers Dethon monteren slimme water-peilmeter van het waterschap

11 jun 2018

 

Waterschap Scheldestromen werkt sinds 2016 aan de ontwikkeling van een effectieve en duurzame waterpeilmeter. De ‘Multiflexmeter’ is een klein apparaat dat continu én online onder andere het waterpeil, de stroomsnelheid, de neerslag en het zoutge-halte van het water kan meten. Inmiddels hangen er ruim tien Multiflexmeters in Zeeland, ongeveer twintig bij andere waterschappen in Nederland en vijf in Bangla-desh. Er moeten nu vijftig meters worden gemaakt voor een project om onze zout-monitoring te optimaliseren. Het is prachtig dat medewerkers van Dethon de moge-lijkheid krijgen om het product voor dit project in elkaar te zetten. 

 

Vandaag, maandag 11 juni 2018, ging waterschapsbestuurder Gert Van Kralingen bij Dethon langs om te zien hoe de medewerkers de waterpeilmeters in elkaar zetten. Van Kralingen is erg blij met deze samenwerking omdat ze samen met het waterschap actief en professi-oneel meedenken over ontwerp en productie. De opgeleverde producten zijn van topkwali-teit.

Op zoek naar samenwerking

Het waterschap zocht een manier om waterstanden digitaal te meten. De ruim 1.300 peil-schalen van het waterschap worden nu nog stuk voor stuk afgelezen en de gegevens worden pas later digitaal opgeslagen. Bestaande digitale oplossingen zijn omslachtig en duur. De Multiflexmeter is volledig open-source en het ontwerp is vrij beschikbaar, zodat iedereen ervan kan profiteren. Van Kralingen: “In dit project werken we samen met vele andere waterpartners. Ook verschillende Technasia en hogescholen werken mee aan de ontwikkeling. Het is prachtig dat we voor het project op Tholen de medewerkers van Dethon bereid hebben gevonden om deze meters samen te stellen.” Het meten van het zoutgehalte wordt momenteel getest. Dit wordt medegefinancierd vanuit Brigaid-subsidie (onderdeel van het EU Horizon2020 project). 

Meer informatie
Op www.multiflexmeter.nl staat informatie en nieuws over de meter, het forum, de onderzoeksvragen en ontwerptekeningen.