Marleen Blommaert

Marleen BlommaertWater Natuurlijk

M.F. (Marleen) Blommaert

marleen.blommaert@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

  • Adviseur Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat (bezoldigd)
  • Freelance columnist (bezoldigd)
  • Voorzitter De Steltkluut