Marien Weststrate

 Partij voor Zeeland

 M. (Marien) Weststrate

 marien.weststrate@scheldestromen.nl

 Nevenfuncties

 • Fractievoorzitter Leefbaar Reimerswaal, gemeente Reimerswaal (bezoldigd)
 • Voorzitter Partij voor Zeeland (onbezoldigd)
 • Voorzitter Leefbaar Reimerswaal (onbezoldigd)
 • Fractieondersteuner Partij voor Zeeland (onbezoldigd)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Gebiedsgerichte Aanpak Walcheren
 • Bestuurlijk Overleg Gladheid(sbestrijding)
 • Bestuurlijk Overleg Wegenbeheer (waterschap, delegatie VZG)
 • Consultatiegroep WCL Zak van Zuid-Beveland
 • Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer (POVV)
 • Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR) ROVZ
 • Uniecommissie Wegenbeheer
 • Overleg Zeeuwse Overheden, thema-overleg Mobiliteit
 • Lid Lokaal Overleg