Marien Weststrate

Partij voor Zeeland

M. (Marien) Weststrate

marien.weststrate@scheldestromen.nl

Nevenfuncties:

 • Raadslid/fractievoorzitter Leefbaar Reimerswaal, gemeente Reimerswaal (bezoldigd)
 • Voorzitter Werkgeverscommissie gemeente Reimerswaal  (bezoldigd)
 • Steunfractielid Eerste Kamercommissie OSF (onbezoldigd)

Bestuurlijke vertegenwoordigingen:

 • Bestuurlijk Overleg Gebiedsgerichte Aanpak Walcheren
 • Bestuurlijk Overleg Gladheid(sbestrijding)
 • Bestuurlijk Overleg Wegenbeheer (waterschap, delegatie VZG)
 • Consultatiegroep WCL Zak van Zuid-Beveland
 • Provinciaal Overleg Verkeer en Vervoer (POVV)
 • Provinciale Commissie voor de Groene Ruimte (PCGR) ROVZ
 • Uniecommissie Wegenbeheer
 • Overleg Zeeuwse Overheden, thema-overleg Mobiliteit
 • Lid Lokaal Overleg